ਸੰਗ੍ਰਹਿ: ਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ

12v / 24v ਲਗਜ਼ਰੀ 1 ਸੀਟ (60 lb ਤੱਕ) ਅਤੇ 2 ਸੀਟ (120 lb) ਬੱਚੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਸੀਟ, ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ, ਸੰਗੀਤ, Mp3, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

1 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ